Kui palju erinevad tänased väikelaenud kunagistest sms-laenudest?

#Varia

Kui palju erinevad tänased väikelaenud kunagistest sms-laenudest?

Laenamine kui selline pole tänasest ühiskonnast kuhugi kadunud ning ammused kiirlaenud (teisisõnu: SMS-laenud) on asendunud hoopis teist laadi ning tänapäevasemate laenutoodetega. Tundub, et kõige lähedasemaid paralleele tõmmataksegi tagatiseta väikelaenudega, kuigi suures plaanis on neist alles jäänud vaid ehk nimetus.

Kasulikumaks, eriti just krediidi tarbija seisukohast, on igasugused laenutooted muutunud kahtlemata ning seega ongi järgnevalt hea vaadelda, kas mingi ühisosa neis laenutooteis on säilinud või mitte. Seega võtame vaatluse alla 5 punkti, mis iseloomustavad tänaseid laenutooteid enim.

1. Laenu saamise kiirus

Üks põhilisi argumente, mille puhul toonased kiirlaenud populaarseks muutusid, olid laenu saamise lihtsus/mugavus ja kiirus. Piisas vaid toimivast mobiiltelefonist, millega sõnum krediidiasutusele ära saata ning üsna kiirelt oli soovitud rahanatuke pangaarvel. Sellest tekkis ka siiani kõrvus helisev reklaamlause: „piiks-piiks ja raha tuleb!“.

Täna pakutavad väikelaenud ei jää väljastamise poolest kiiruses oma eelkäijale alla, kuna tehnoloogiad on tohutult arenenud, kuid laenu saamisele eelnevad etapid on varasemast palju põhjalikumad.

2. Kontrollimatus mõjus ligitõmbavalt

Mäletatavasti sai seda laenutüüpi kasutada soovi korral iga vähemalt täisealine. Laenu väljastamisel puudusid aga täna iseenesest mõistetavad taustakontrollid. Hea näide on siin sissetulek või selle puudumine, sest isegi see ei saanud teatud juhtudel takistuseks. Kontroll laenaja maksevõime üle oli puudulik ning see tekitas laenu soovijatele võimaluse alati raha puudumisel võimaluse pöörduda selle teenuse poole. Sageli kippus sealt aga minema lumepall veerema ning vajadusel pöörduti sama teenuse tarbimiseks jällegi just kiirlaenu poole.

3. Kõrge laenu hind

Kõik teavad, et tollased kiirlaenud olid oluliselt kallimad kui täna. Makseraskustesse sattunute jaoks võis kogu võlasumma ületada kordades algselt laenatud rahasummat. Täna on seadusega fikseeritud, et laenu krediidi kulukuse määr ei tohi ületada Eesti Panga poolt arvutatud maksimaalset piirmäära (2022 a jaanuari seisuga 50,85% aastas).

4. Tagatiseta laenud tulid selleks, et jääda!

Üks peamisi põhjuseid, miks tarbijad toonaseid SMS-laenusid eelistasid, oli kindlasti laenu saamise lihtsus ning kättesaadavus. Teatavasti võib pankadest laenu saamine olla keerukas ning eriti tunnetati seda tollel ajal. Kuna tagatist ja sissetulekute tõendamist selliste kiirlaenude puhul ei olnud vaja, läksid need tarbijatele hästi peale.

Tänaseks on ka pangad oma laenupakkumistega selles osas paindlikumaks muutunud. See tähendab, et ka panga pakutavate krediiditoodete nimekirjas on tagatiseta laenud oma koha leidnud. Tarbija jaoks on see samuti positiivne, sest nii on valikuvõimalused oluliselt avaramad.

5. Täpselt paras laenusumma igaks elujuhtumiks

Väikelaenud on üles ehitatud selliselt, et need oleksid oma tingimustes võimalikult paindlikud. Sama põhimõte on kasutusele võetud ka laenusummasid silmas pidades, sest sarnaselt SMS-laenudele on väljastatavad rahasummad suurusjärgus paarsada kuni mõned tuhanded eurod. See tähendab, et ka väikelaenusid on võimalik kasutada igapäevaste kulude katmiseks ja see teeb nendest usaldusväärse ning tarbijate seas hinnatud partneri erinevate väljaminekute planeerimisel.

***

Kuigi SMS-laenudega meenuvad paljudele negatiivsed kogemused, siis olid nad kõigest hoolimata tolles ajastus vajalikud selleks, et teenus saaks kujuneda selliseks, nagu see täna meile tuttav on. Tänaseks on laenuturg varasemaga võrreldes kardinaalselt muutunud. Kui kunagi võis võrdusmärgi tõmmata krediidiasutuse ning kasuahne laenaja vahele, siis tänaseks on see stereotüüp juba peaaegu murtud. Enamik krediiditeenuste turul tegutsevatest krediidiandjatest on oma teenuse pakkumise üles ehitanud aususe ning vastutustundlikkuse printsiipe silmas pidades ning tarbijad teavad, et väikelaen on pigem ootamatute kulude katteks pakutav lisavõimalus.


Veel samadel teemadel

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
5 kuud
60 kuud
Osamakse
0 €
Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Sulle pakutavatest tingimustest!