Universaalpank versus väiksem krediidiandja

Universaalpank versus väiksem krediidiandja

Elame ajastul, kus pea igal täisealisel elanikul on mõni krediidikohustus. Krediitkaardi omamine, kodulaenu, järelmaksu või tarbimislaenu võtmine on täiesti tavapärane ja normaalne viis tänapäeval oma elu korraldada. Eelnevat arvesse võttes viisime Raha24 klientide seas sügisel 2019 läbi kliendiuuringu, milles soovisime teada saada, milliseid krediiditeenuseid meie kliendid enim tarbivad ning mis põhjustel. Uuringus osales kokku ligi 700 inimest.

Uuringus osalejad jagunesid üsna võrdselt meeste ja naiste vahel ning enam kui pooled jäid vanuse vahemikku 25-44. Selgus, et neist ligikaudu 70% kasutab Swedbanki oma kodupangana, millele järgnes SEB pank 42%-ga. Kuna küsitlus viidi läbi Raha24 klientide hulgas, siis 73% vastanutest tunnistas, et on kasutanud tarbimislaenu. Olgugi, et tegemist on representatiivse valimiga, ei näita sedavõrd kõrge tulemus tarbimislaenude kasutamisel Eesti keskmist, kuna tegemist on krediidiandja kliendiportfelli läbilõikega.

Krediiditoodete tarbimisharjumused

Uuringust selgus, et suure osa inimeste esmaseks eelistuseks laenutoodete tarbimisel on nende kodupank. Kui kodupangast head pakkumist ei saada hakatakse alternatiivi otsima väiksematelt krediidiandjatelt. Saadud tulemuste põhjal võib välja tuua, et kui valdavalt on inimestel vaid üks kodulaen ja üks krediitkaart, siis tarbimislaenu võetakse enamasti kahelt laenuandjalt (23%) ning samuti järelmaksu ei peljata võtta kahelt erinevalt teenusepakkujalt (13%). Mõnevõrra üllatavad olid tulemused, et vaid 17% vastanutest omab kodulaenu ning 15% auto liisingut. Arvestades kasvavat trendi omada oma kodu ning isiklikku sõiduautot, siis oleks võinud eeldada, et need suhtarvud on kõrgemad. Lisaks kodulaenule ja auto liisingule on 47% vastanutest kasutanud veel ka järelmaksu, 33% krediitkaarti ja 26% omab arvelduskrediiti.

Universaalpank versus väiksem krediidiandja

Palusime uuringus osalejatel võrrelda suuremat universaalpanka ning väiksemaid krediidiandjaid ning järjestada põhjused, miks üht teisele eelistatakse. Selgus, et ühe teisele eelistamise põhjused on üpris erinevad. Suurpanga eelistamise põhjused jagunesid omavahel küllaltki võrdselt, mille hulgas olid näiteks laenu lihtne taotlemine (40%), meeldiv klienditeenindus (37%), suuremad laenusummad (22%) ja makseraskuste korral lahendustele orienteeritud suhtumine (27%), kusjuures tuntus ja parem maine on oluline vaid alla 20%-le inimestest. Väiksema krediidiandja puhul eristus aga selgemalt kõige olulisemate faktoritena laenuväljastuse kiirus (58%), lihtne laenu taotlemise protsess (57%) ja küsimustele vastamise kiirus (45%). Madalad kuumaksed olid olulised vaid 18%-le vastanutest. Kokkuvõtvalt võib universaalpankade ning väiksemate krediidiasutuste eelistuste võrdluse tulemusena väita, et universaalpanka eelistatakse pigem erinevatel pragmaatilistel põhjustel, väiksemat krediidiandjat aga konkreetsematel asjaoludel, näiteks teenuse kiirus, lihtsus ja mugavus.

Väiksemad krediidiandjad

Soovisime uuringus osalejatel anda hinnangu erinevatele teenusepakkujatele, kelle finantsteenust nad on ise kasutanud.

Ligi 600 küsitluses osalenut andis Raha24-le hinnangu väga hea või hea ning see on tublisti kõrgem tulemus kui teistel. Välja toodi, et Raha24-l on lihtsaim laenu taotlemise protsess, positiivse laenuotsuse korral laekub taotletav summa kõige kiiremini ning, et rahul ollakse sõbraliku ning abivalmis klienditeenindusega. Aga häid hinnanguid anti ka nii Credi24-le (45% hea), Bondorale (35% hea) kui BigBank-ile (35% hea). Oluliselt kriitilisemalt hinnati aga Creditstar (26% halb), Monefit (24% halb), Smslaen.ee (22% halb) ning Ferratum (23% halb) teenuseid. Halbade hinnangute andmisel toodi muu hulgas välja klienditeeninduse piiratud kättesaadavus või selle puudumine, laenude tagasimaksmise protsessi ebamugavus ning kohmakas koduleht.

Väikelaenu taotlemise peamised põhjused

Peamised põhjused, miks väikelaenust abi otsitakse, on kodu remontimine ning kodutehnika soetamine, tervislikud põhjused, sõiduautoga seonduvad kulutused, reisimine, kuid ka järgmise palgapäevani äraelamiseks. Vastused olid üpris sarnased ka juba varasemalt läbiviidud kliendiküsitlusele, mille kohta saab lugeda siit.


Veel samadel teemadel

Intress 2% kuus

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Kuutasu
0 €