Raha24 RAHALOOS raadio Elmar otse-eetris

Raha24 RAHALOOS raadio Elmar otse-eetris

Raha24 loosib koostöös raadioga Elmar esmaspäevast reedeni välja sularaha.

Kuula hoolikalt Elmarit, helista õigel ajal (kui kõlab vastav signatuur) stuudiotelefoni numbril 7 427 927 ja paku, palju on täna kassas raha. Õige vastuse korral oled võitnud selle sama otsitava summa.

Kui õige summa päeva jooksul ei selgu, siis kandub see edasi järgmisesse päeva ja liidetakse uue päeva rahasummaga.

“Raha24 rahaloos!” kampaania tingimused:

1. KORRALDAJA

1.1 Kampaaniat korraldab BB Finance OÜ, registreeritud asukoht Tallinn, Pronksi 19, registrikood 11306564, e-post turundus@bbfinance.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

2.1 Kampaania “Raha24 Rahaloos!” (edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 5. oktoober – 9. oktoober 2020 (k.a.) (edaspidi: Kampaania periood)

2.2 Kampaania puhul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik vähemalt 18-aastased raadio Elmar kuulajad, välja arvatud Postimees Grupi ja Raha24 töötajad.

2.3 Kampaanias osaleja nõustub kampaanias osalemisel Kampaania reeglitega ja sooviga kampaanias osaleda.

2.4 Kampaanias osaleja kinnitab osaledes enda kohta esitatud andmete õigsust ja vastavust Kampaania reeglitele.

3. AUHIND JA AUHINNA LOOS

3.1 Kampaania auhinnaks on sularaha, kokku 500€ kampaania toimumise perioodil.

3.2. Auhinnad võitjad selgitatakse välja raadio Elmari otse-eetris osalejate vahel AS Postimees Grupi töötaja poolt.

3.3 Võitjad selgitatakse välja raadio Elmari otse-eetri teel. Võidab see, kes arvab esimesena ära õige päevaraha summa.

3.4 Võitjatega võetakse personaalselt ühendust.

3.5 Auhind kantakse üle ainult võitja pangakontole. Auhinna kättesaamiseks on võitjal vaja edastada Korraldajale oma emaili aadress, ees- ja perekonnanimi, isikukood ja pangakonto number.

3.6 Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada Instagrami teel 24H jooksul peale võitja välja kuulutamist või kui võitja pole auhinna vastuvõtmiseks Korraldaja e-posti aadressile edastanud auhinna kättetoimetamiseks vajalikke andmeid nädala jooksul peale võitja välja kuulutamist), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

3.7 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.

3.8 Auhinnaks olevalt summalt tasub vastavalt seadusele riiklikud maksud BB Finance OÜ

4. MUUD TINGIMUSED

4.1 Osaleja annab Kampaanias osalemiseks oma isikuandmete edastamisega Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt AS Postimees Grupi ja BB Finance OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele.

4.2 Korraldaja töötleb ja kasutab osaleja isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning Kampaania auhinna kättetoimetamiseks auhinna vormistamiseks. Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), Kampaania auhinna kohale toimetamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Elmari sotsiaalmeedia vahendusel ja kodulehe aadressil www.elmar.ee

4.4 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Raha24 rahaloos!” hiljemalt nädala jooksul peale kampaania lõppu käesolevates tingimustes toodud kontaktidele.

4.6 BB Finance OÜ lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.


Veel samadel teemadel

Intress 2% kuus

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Kuutasu
0 €