Esimene kliendiuuring Raha24 juturobotis

Esimene kliendiuuring Raha24 juturobotis

Septembris 2019 viisime Raha24 juturobotis läbi kliendiküsitluse, milles osales kokku ligi 1000 inimest. Küsitluse käigus püüdsime välja selgitada, millised on meie Facebooki sõprade säästmis- ja kulutamisharjumused.

Kuna küsitlus viidi läbi Raha24 Facebooki sõprade, mitte laenuklientide seas, olid ka tulemused pisut erinevad hiljuti Raha24 klientide seas läbi viidud kliendiküsitluse tulemustega.

Loe kliendiuuringu kokkuvõtet siit

Säästmine on populaarsem kui kulutamine

Raha24 juturoboti uuringust selgus, et 41% vastanutest peab end säästlikuks ning 24% pigem kulutaks. Sealjuures 35% tunnistas, et kuu lõpus jääb veidi raha puudu. Tundsime huvi, kuidas tullakse toime, kui raha on otsas enne järgmist palgapäeva. Siin andis 25% vastuseks, et kui raha on otsas, siis raha säästmiseks istutakse pigem kodus. 64% sooviks tegelikkuses uut kuud senisest paremini planeerida. Kõikidest vastanutest 11% kinnitas, et rahanappuse korral pöördutakse mure korral tarbimislaenu poole.

Juturoboti küsitluses uurisime veel, et kas inimesed on mõelnud ja püüavad ka säästa? Vastavalt 43% ja 48% on mõelnud ning isegi proovinud säästa. Vaid 9% vastas, et neile ei paku säästmine huvi. 6% kõikidest vastanutest andis teada, et on alustanud kogumist pensioniks, 29% tegeleb strateegilise investeerimisega ja kasvatab oma sääste ning ülejäänud 65% kasutab sääste ettenägematute kulutuste tekkimisel.

Eesti inimene on pigem säästlik

Küsitluse kokkuvõttena võib välja tuua, et inimesed peavad üldiselt end säästlikuks ning sooviksid planeerida uue kuu rahaasju paremini kui varem. Tegelikkuses juhtub aga vahel siiski, et kuu lõpus jääb raha puudu. Raha24 soovitab alati sellistel puhkudel läbi mõelda oma tegelikud finantsvajadused ja -võimalused ning enne laenamist võrrelda erinevate laenuandjate pakkumisi.


Veel samadel teemadel

Intress 2% kuus

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Kuutasu
0 €