„Maksame Sinu laenu ise tagasi!“ kampaania

„Maksame Sinu laenu ise tagasi!“ kampaania

Septembris maksame igal nädalal õnneloosi abil ühe Raha24 kliendi laenu tema eest ise tagasi ja seda täies ulatuses!

Õnneloosis saavad osaleda kõik Raha24 kliendid, kes on sõlminud uue laenulepingu perioodil 1.-30. september 2020. Igal nädalal loositakse õnneloosi abil üks õnnelik, kellele maksab Korraldaja laenulepingu kogusumma (sh lepingutasu ja intressid) tagasi.

Tähelepanu! Iga võetud laen on finantskohustus. Enne laenulepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja pea nõu asjatundjatega! Laenulepingu täpsed tingimused ja kulud on näha Sinu laenupakkumisel.

Head loosiõnne!

Kampaania tingimused

1. KORRALDAJA

1.1. Kampaaniat „Maksame Sinu laenu ise tagasi!“ (edaspidi Kampaania) korraldab BB Finance OÜ (edaspidi Korraldaja), registrikood 11306564, tegevusluba 4.1-1/62, aadress Pronksi 19, Tallinn.

2. KAMPAANIA PERIOOD

2.1. Kampaania toimub perioodil 1.-30. september 2020 (edaspidi Kampaania periood).

3. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

3.1. Kampaania raames toimuvas õnneloosis saavad osaleda kõik Kampaania perioodil sõlmitud Raha24 klientide laenulepingud, mis on loosimise hetkel kehtivad (st. laenulepingust ei ole taganetud, seda ei ole kogu ulatuses ennetähtaegselt tagastatud ega muul viisil üles öeldud), kliendil ei ole enne Kampaania algust aktiivset Raha24 laenulepingut ja Raha24 klient on nõustunud käesolevate Kampaania tingimustega.

3.2. Laenulepingu sõlmimiseks ja Kampaanias osalemiseks täidab Raha24 klient Korraldaja veebilehel internetis aadressil www.raha24.ee (edaspidi Toimumiskoht) selleks ettenähtud juhiseid ja nõudeid.

3.3. Kampaania tingimustega saab nõustuda või Kampaanias osalemisest keelduda Toimumiskohas laenulepingu sõlmimisel.

3.4. Hilisem Kampaanias osalemise nõusoleku muutmise soov palume edastada meiliaadressile turundus@bbfinance.ee.

3.5. Kampaanias ei saa osaleda Korraldaja töötajad ega juhtorganite liikmed ja nende pereliikmed.

4. AUHIND, AUHINNAFOND JA AUHINNA LOOSIMINE

4.1. Auhindadeks on Kampaania perioodil ja tingimustel sõlmitud neli (4) laenulepingut, mille põhisumma on väärtuses 100 kuni 5000 eurot ja mille Korraldaja tasub kogu ulatuses (sh. Lepingu põhisumma, lepingutasu ja intressid) Raha24 kliendi eest (edaspidi Auhind). Täpne võidu suurus sõltub loosis võitjaks osutunud laenulepingu jäägist loosimise hetkel.

4.2. Auhinnad loositakse välja (edaspidi Loosimise aeg):

  • 8. september 2020

  • 15. september 2020

  • 22. september 2020

  • 1. oktoober 2020

4.3. Loosimisel osalevad kõik Raha24 kliendi laenulepingud, mis on sõlmitud Kampaania alguse kuupäevast alates ja enne Loosimise aega (nt. 22. september 2020 loosimisel osalevad kõik 1. septembrist 2020 – 21. septembrini 2020 kell 23:59 sõlmitud laenulepingud).

4.4. Auhinnad loositakse välja arvuti poolt juhusliku loosimise teel.

4.5. Võitjate nimed (eesnimi ja perekonnanime initsiaal) avalikustatakse peale Loosimise aega Toimumiskohas.

4.6. Iga võitjaga võetakse personaalselt ühendust.

4.7. Auhind loetakse üleantuks hetkest, mil Korraldaja on saanud võitjaga ühendust.

4.8. Korraldaja täidab võitjaks osutunud Raha24 kliendi laenulepingust tulenevad kohustused tema eest auhinna üleandmise päevale järgneval tööpäeval. Laenulepingu lõpetamise kohta annab Korraldaja võitjale kirjalikult teada.

4.9. Kui Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada Korraldajast sõltumatul põhjusel (nt. võitja ebakorrektsed kontaktandmed vms.) 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale võitja välja kuulutamist või võitja loobub auhinnast, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna üleandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

4.10. Välja loositud auhinna eest tasub riiklikud maksud Korraldaja.

4.11. Auhindu ei väljastata rahas ega vahetata teist liiki auhinna vastu.

5. ÜLDINFO

5.1. Käesoleva Kampaania puhul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva kaubandusliku loteriiga.

5.2. Raha24 klient on füüsiline isik, kes on Toimumiskohas vastavalt kasutajatingimustele registreerinud ennast kliendikeskkonna kasutajaks.

5.3. Sõlmitud laenuleping on laenuleping, mis on Kampaania toimumise perioodil sõlmitud ning loosimise hetkeks saanud Kampaania korraldaja poolt positiivse laenuotsuse.

6. MUUD TINGIMUSED

6.1. Kampaania Korraldaja töötleb ja kasutab Kampaanias oleva Raha24 kliendi isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning Kampaania auhinna üleandmiseks.

6.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ning võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Toimumiskohas.

6.3. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

6.4. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult märkega „Maksame ise Sinu laenu tagasi!“ hiljemalt ühe (1) nädala jooksul peale Kampaania lõppemist Korraldaja meiliaadressile turundus@bbfinance.ee.

6.5. Korraldaja lahendab pretensioonid 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

6.6. Käesolevad Kampaania tingimused on kinnitatud Korraldaja juhatuse otsusega.

6.7. Kampaania kohta saab lisainfot Korraldaja klienditeeninduse numbrilt 662 0502 või meiliaadressilt turundus@bbfinance.ee.

Head loosiõnne!

Sinu Raha24


"Maksame Sinu laenu tagasi" loosi võitjad:

  1. Eva V.

  2. Helbe L.

  3. Margit A.

  4. Andrei M.

Palju õnne võitjatele!


Veel samadel teemadel

Intress 2% kuus

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Kuutasu
0 €