Kliendiuuring: Raha24 klientide makseraskuste tekkimise põhjused

#Raha24 #Finants

Kliendiuuring: Raha24 klientide makseraskuste tekkimise põhjused

“Võlg kuulub võõrale” öeldakse, ja tuleb tunnistada, et võlgu jäämine ei ole tõepoolest kuidagi oodatud olukord. Siiski vahel kas ootamatute suuremate kulutuste, sissetuleku kaotamisel või mõnel muul põhjusel-tagajärjel nii juhtub.

Võtsime südame rindu ja küsisime nn koroona-aasta novembrikuus oma klientidelt, kel makseraskused tekkinud, selle raske teema kohta mõned täpsustavad küsimused. Tulemused on mõneti oodatavad, mõneti üllatavad.

Raha24 poolt läbiviidud uuringus osales kokku 226 inimest, kellest ca 60% naised ja 40% mehed. Uuringus osalejate vanusevahemik oli 18-65+, kellest 70% jäid vanuserühma 25-54 eluaastat, aktiivsemad vastajad jäid vanusevahemikku 25-34 eluaastat. Kõikidest küsitluses osalenutest 90% olid eestlased.

Peamised võlgade tekkimise põhjused: palga vähenemine ja töökaotus

Peamised vastused makseraskuste tekkimise põhjuste kohta olid tingitud äärmiselt keerulisest aastast: palga vähenemine (37%) ja töö kaotamine (29%). 17% uuringus osalejatest tõdes, et jäädi ootamatult kogu pere ainsaks sissetulekuga liikmeks ehk töö kaotas elukaaslane. Seega ligi 85% uuringus osalenud inimestest on sattunud makseraskustesse, kuna on sel aastal kogenud ühel või teisel moel oma finantsilise olukorra äkilist halvenemist.

Lisaks toodi 53 korral (ca 24%) välja suurenenud tervisega kaasnenud kulusid kas ravimitele või arstivisiitidele. 46 inimest mainis, et ei arvestatud laenuga tekkivate kuludega ja 19 inimest tunnistas, et elab üle oma võimete.

Veel toodi makseraskuse põhjustena välja ootamatuid koduga ning suurenenud majapidamise ja transpordiga kaasnevaid kulusid (kokku ca 100 vastanut). Muudes põhjustes olulisel määral välja koroonapandeemia, mis tema elu mõjutanud on.

Üle poole vastanutest tõdeb, et vajab makseraskusest väljumiseks abi

Makseraskustesse sattumine võib olla ootamatu, kuid sellest väljumine vajab kohest reageerimist ja konkreetset tegevuskava. Raha24 uuringus osalejate hulgas oli vaid 35% vastanutest (77), kes tunnistasid, et neil on võlast vabanemine kenasti kontrolli all.

56% vastanutest ehk rohkem kui pooled aga tunnistavad, et küll üritavad tekkinud võlgnevusega toime tulla, kuid paraku see nii lihtsalt ei õnnestu ning nad vajaksid kõrvalist abi. Kui tundsid ennast siia gruppi kuuluvat, võta koheselt oma laenuhalduriga ühendust, üheskoos leiame kiireima ja parima lahenduse!

10% vastanutest tunnistab, et täna veel võla likvideerimiseks konkreetseid samme ei astu, kuid võtab selleks hoogu. Vastusevariant “ei plaanigi võlgnevusest vabaneda” ei osutunud ühegi vastaja valikuks.

Säästlikumad otsused, lisatöö ja läbirääkimised laenuandjatega

Peamisteks võimalusteks, kuidas võlast vabaneda, toob suur osa vastajatest (55%) välja nii lisatöö võimaluse (nt: toidukuller, takso sõitmine, tööampsud), säästlikumad tarbimisotsused (48%) kui ka läbirääkimised laenuandjatega (45%).

Samuti kirjeldasid kliendid vastates küsimusele “kuidas krediidiandja saaks neid raskel ajal aidata”, et sooviksid maksepuhkust või laenu refinantseerimist, kus laenu kuumaksed oleks pisut väiksemad. Mitmel korral mainiti ka, et neid aitaks võimalus teha laenulepingus muudatused väiksemate lepingutasudega või uue maksegraafiku koostamine pikemale perioodile.

Oleme rahul teie klienditeenindusega!

Lisaks murekohtade kirjeldamisele ei peetud paljuks ka jagada kiidusõnu meie klienditeenindusele.

  • Olen väga rahul teie teenindusega. Saavutasime kiirelt kokkuleppe. Aitäh

  • Teie poolt oli väga mõistev ja hea suhtlemine

  • Abiks on maksetähtaja pikendamine ja sellega seoses igakuise makse vähenemine. Olete siiani olnud väga mõistvad ja meeldivad koostööpartnerid.

  • Olite igati abiks, kui mul tekkisid makseraskused. Ise ignoreerisin teid liiga pikalt. Usun, et oleksin saanud Teiega mingi kokkuleppe varasemalt teha, et halba olukorda vältida.

  • Olla kannatlik (mida te ka olete) ja uskuda laenuvõtjasse.

  • Olete piisavalt aidanud. Andes inimestele laenu tagasimakseks muu kindla päeva

Räägi laenuandjaga!

Juhul, kui ka Sina seisad makseraskusega silmitsi või tundub, et see lähiajal juhtuda võib, siis võta oma laenuandjaga koheselt ühendust.

Raha24-s pakume oma klientidele nii tasuta maksepuhkust, refinantseerimise võimalust kui ka laenu tagasimaksetega alustamise edasilükkamist. Meie laenuhaldurid kuulavad ära Sinu mure ja aitavad muuhulgas ka sobiliku lahenduse leida.


Veel samadel teemadel

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Kuutasu
0 €