Maksame ise Sinu laenu tagasi! kampaania

Maksame ise Sinu laenu tagasi! kampaania

Septembris maksame igal nädalal õnneloosi abil ühe Raha24 kliendi laenu tema eest ise tagasi ja seda täies ulatuses!

Õnneloosis saavad osaleda kõik Raha24 kliendid, kes on sõlminud Uue laenulepingu perioodil 1.-30. september 2019. Igal nädalal loositakse õnneloosi abil üks õnnelik, kellele maksab Korraldaja laenulepingu kogusumma (sh lepingutasu ja intressid) tagasi.

Tähelepanu! Enne laenulepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja pea nõu asjatundjatega!

Head loosiõnne!

NB! KAMPAANIA ON LÕPPENUD!

Loosiauhindade võitjad:

  • Martin N

  • Tarmo K

  • Maarja P

Kampaania tingimused:

1. ÜLDINFO

1.1 Käesoleva Kampaania puhul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva kaubandusliku loteriiga.

1.2 Raha24 klient on füüsiline isik, kes on Toimumiskohas vastavalt kasutajatingimustele registreerinud ennast kliendikeskkonna kasutajaks.

1.3 Uus laenuleping on laenuleping, mis on sõlmitud Kampaania perioodil (s.t laenutaotlus on loosimise hetkeks saanud Kampaania korraldaja poolt positiivse laenuotsuse) ning tingimusel, et sellel Raha24 kliendil puudub sõlmimise hetkel varem sõlmitud kehtiv laenuleping.

1.4 Laenulepingu sõlmimiseks peab Raha24 klient täitma Korraldaja veebilehel internetis aadressil www.raha24.ee (edaspidi Toimumiskoht) selleks ettenähtud juhiseid ja nõudeid.

2. KORRALDAJA

2.1 Kampaaniat „Maksame ise Sinu laenu tagasi!“ (edaspidi Kampaania) korraldab BB Finance OÜ (edaspidi Korraldaja), registrikood 11306564, aadress Pronksi 19, Tallinn.

3. KAMPAANIA PERIOOD

3.1. Kampaania toimub perioodil 1.-30. september 2019 (edaspidi Kampaania periood).

4. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

4.1. Kampaania raames toimuvas õnneloosis saavad osaleda kõik Kampaania perioodil sõlmitud Raha24 klientide Uued laenulepingud, mis on loosimise hetkel kehtivad (s.t laenulepingust ei ole taganetud, seda ei ole kogu ulatuses ennetähtaegselt tagastatud ega muul viisil üles öeldud).

4.2. Kampaanias osalemiseks on vajalik nõustumine Kampaania tingimustega.

4.3. Kampaania tingimustega saab nõustuda või Kampaanias osalemisest keelduda Toimumiskohas laenulepingu sõlmimisel.

4.4. Hilisem Kampaanias osalemise nõusoleku muutmise soov palume edastada meiliaadressile turundus@bbfinance.ee.

4.5. Kampaanias ei saa osaleda Korraldaja töötajad ega juhtorganite liikmed ja nende pereliikmed.

5. AUHIND, AUHINNAFOND JA AUHINNA LOOSIMINE

5.1. Auhindadeks on Kampaania perioodil ja tingimustel sõlmitud neli (4) Uut laenulepingut, mille põhisumma on väärtuses 100 kuni 5000 eurot ja mille Korraldaja tasub kogu ulatuses (sh Lepingu põhisumma, lepingutasu ja intressid) Raha24 kliendi eest (edaspidi Auhind). Täpne võidu suurus sõltub loosis võitjaks osutunud Uue laenulepingu jäägist loosimise hetkel.

5.2. Auhinnad loositakse välja (edaspidi Loosimise aeg):

  • 9. septembril 2019

  • 16. septembril 2019

  • 23. septembril 2019

  • 1. oktoobril 2019

5.3. Loosimisel osalevad kõik Raha24 kliendi Uued laenulepingud, mis on sõlmitud Kampaania alguse kuupäevast alates ja enne Loosimise aega (nt 23. septembri 2019 loosimisel osalevad kõik 1. septembrist 2019 – 22. septembrini 2019 kell 23:59 sõlmitud Uued laenulepingud).

5.4. Auhinnad loositakse välja arvuti poolt juhusliku loosimise teel.

5.5. Võitjate nimed (eesnimi ja perekonnanime initsiaal) avalikustatakse peale Loosimise aega Toimumiskohas.

5.6. Iga võitjaga võetakse personaalselt ühendust.

5.7. Auhind loetakse üleantuks hetkest, mil Korraldaja on saanud võitjaga ühendust.

5.8. Korraldaja täidab võitjaks osutunud Raha24 kliendi Uuest laenulepingust tulenevad kohustused tema eest Auhinna üleandmise päevale järgneval tööpäeval. Laenulepingu lõpetamise kohta annab Korraldaja võitjale kirjalikult teada.

5.9. Kui Korraldajal ei õnnestu Auhinna võitjaga kontakti saada Korraldajast sõltumatul põhjusel (nt võitja ebakorrektsed kontaktandmed vms) 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale võitja välja kuulutamist või võitja loobub auhinnast, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna üleandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

5.10. Välja loositud auhinna eest tasub riiklikud maksud Korraldaja.

5.11. Auhindu ei väljastata rahas ega vahetata teist liiki auhinna vastu.

6. MUUD TINGIMUSED

6.1. Kampaania Korraldaja töötleb ja kasutab Kampaanias oleva Raha24 kliendi isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning Kampaania Auhinna üleandmiseks.

6.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta Auhind välja loosimata ning võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Toimumiskohas.

6.3. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

6.4. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult märkega „Maksame ise Sinu laenu tagasi!“ hiljemalt ühe (1) nädala jooksul peale Kampaania lõppemist Korraldaja meiliaadressile turundus@bbfinance.ee.

6.5. Korraldaja lahendab pretensioonid 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

6.6. Käesolevad Kampaania tingimused on kinnitatud Korraldaja juhatuse otsusega.

6.7. Kampaania kohta saab lisainfot Korraldaja klienditeeninduse numbrilt 662 0502 või meiliaadressilt turundus@bbfinance.ee.

Head loosiõnne!

Sinu Raha24


Veel samadel teemadel

Intress 2% kuus

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Kuutasu
0 €