Kliendiuuring: Raha24 krediidikonto kasutamine

#Kliendiuuring #Raha24

Kliendiuuring: Raha24 krediidikonto kasutamine

Küsitlusele vastas 291 inimest, kes olid lahkelt nõus jagama enda kogemusi ning mõtteid seoses krediidikonto kasutamisega. Oleme oma klientidele väärtuslike arvamuste ja tagasiside eest väga tänulikud!

Raha24 peab oma teenuste pakkumise ning arendamise juures olulisimaks baasiks klientide tagasisidest tulenevaid järeldusi. Tarbijauuringud on teatavasti kõige süsteemsem viis tagasiside kogumiseks ja analüüsimiseks ning see on ka üks põhjustest, miks ka meie oma ettevõttes neid regulaarselt korraldame. Käesoleva aasta esimeses kvartalis viisime läbi kliendiuuringu, milles keskendusime peamiselt krediidikonto kasutamisega seotud statistika kogumisele.

Küsitlusele vastas 291 inimest, kes olid lahkelt nõus jagama enda kogemusi ning mõtteid seoses krediidikonto kasutamisega. Oleme oma klientidele väärtuslike arvamuste ja tagasiside eest väga tänulikud!

Kui levinud on krediidikonto kasutamine

Meil on hea meel tõdeda, et juhuslikku valimisse sattunutest üle 75% Raha24 krediidikonto omanikest on ka aktiivsed teenuse kasutajad. Vastustest selgus, et teenust on keskmiselt kasutatud vähemalt viimase 9 kuu jooksul. See asjaolu annab meile indikatsiooni, et lisaraha vajaduse tekkel on Raha24 teeninud välja oma klientide usalduse. Meil on selle üle vaid hea meel, sest aktiivne kasutamine näitab, et oleme oma teenusega suutnud liikuda õiges ning klientidele sobivas suunas.

Millised on peamised takistused krediidikonto kasutamise osas

Kuigi üldiselt võib öelda, et teenus on kättesaadav üsna suurele tarbijaskonnale, soovisime siiski välja selgitada kitsaskohad, mis võivad potentsiaalset klienti takistada krediidikontot kasutamast.

Küsitluse tulemusel selgus, et ligi 39% vastanutest ei näe igal hetkel vajadust väikelaenude sarnaste teenuste kasutamiseks. See on igati mõistetav ning pigem näitab tarbija vastutustundlikkust rahaasjade korraldamisel. Iga ettetulev väljaminek ei pea olema seotud laenamisega ning alternatiivide olemasolul on nende kasutamine igati tervitatav.

Vastutustundlik laenamine ning selle põhimõtte propageerimine on meile alati olnud prioriteediks. Kuigi soovime, et meie teenus oleks vajadusel kättesaadav võimalikult paljudele, peame finantsteenuseid pakkudes veenduma nende jõukohasuses. Just sel põhjusel peame mõnel juhul meile tehtud laenutaotlustele andma negatiivsed vastused.

Mõningatel juhtudel toodi välja liiga kõrgeks peetavat intressi (15%). See on ka ootuspärane tulemus, kuna vahel võib jääda mulje, et laenuraha pakutakse ilma lisanduvate kuludeta, kuid reeglina see siiski nii ei ole. Taotletav laen on kulu laenuandjale, mistõttu ei saa see olla kunagi päris tasuta.

Erinevatest vastustest koorusid välja ka mõned ettepanekud, mida Raha24 erinevate teenuste puhul korrigeerima peaks. Olgu selleks siis mõni tehniline takistus, vastuse saamise kiirus või laenuteenuse kasutamise ebasoodsad tingimused. Oleme võtnud ettepanekuid kuulda ning teeme kõik endast oleneva, et pakkuda järjest paremat teenust. Meie eesmärk on olla klientidele rahaasjades esmaseks valikuks.

Mõnel juhul märgiti ära, et pakutav krediidilimiit ei ole piisav (13%), mis näitab, et aeg-ajalt vajavad tarbijad laenamiseks suuremaid summasid, kui nende krediidiskoor ja -limiit võimaldaks. Siinkohal saame pakkuda välja oma majandusliku olukorra parendamise, mistõttu paraneb ka hinnang finantsolukorrale ja mis ühtlasi võimaldab laenata ka suuremaid summasid.

Lisaks laenamisele püüame lisaväärtusena pakkuda tarbijatele täiendavalt finantsalaseid teadmisi. Küsitlusele vastanud märkisid ära, et on saanud meie Rahablogist mitmeid häid nõuandeid ning ettepanekuid, kuidas oma finantsolukorda parandada. Hea meelega pakume oma lugejatele laenamisega seotud teemade kõrval aspekte säästmisest, investeerimisest või „käest läinud“ finantskäitumise parandamisest. Seega võime uhkusega öelda, et meie missiooniks on teenusepakkujana olla ka suunanäitajaks selles samal ajal põnevas, kuid keerulises laenamise maailmas!

Kokkuvõtteks

Uuringu tulemused kinnitasid meie varasemaid teadmisi ning arusaamu ning näitasid, et tarbijate vajadus erinevate finantsteenuste järele ei ole viimastel aastatel väga muutunud. Meil on rõõm näha, et meie teenust peetakse vajalikuks ning on säilinud usaldus meie kui teenusepakkuja vastu.

Hea teenus leiab alati kasutust ning seda kinnitab märkimisväärne tulemus - 75% krediidikonto tänastest omanikest kasutavad teenust aktiivselt. Meie põhiline eesmärk ongi siiani olnud vajalikul hetkel olemas olla oma klientide jaoks ning pakkuda seejuures parimat teenust.


Veel samadel teemadel

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Osamakse
0 €
Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Sulle pakutavatest tingimustest!