Kliendiuuring - kuidas planeerivad igakuiseid sissetulekuid ja väljaminekuid eestlased

Kliendiuuring - kuidas planeerivad igakuiseid sissetulekuid ja väljaminekuid eestlased

Otsused igapäevaste kulude osas on ühed olulisemad otsustuskohad, mida endale teadvustada, kui on soovi kulutusi kontrolli all hoida ja elujärge parendada. Võttes arvesse asjaolu, et paljud Eesti inimesed elavad napilt palgapäevast palgapäevani, on mõtlematuid kulutusi tehes oht sattuda isiklikku finantskriisi. Kuid ettearvamatuid kulutusi tuleb elus ikka ette ning sellisteks puhkudeks on hea, kui on sääste, millest taoliste kulude tarbeks veidi näpistada. Juulis uuris Nordstat üle Eesti kokku 503-lt inimeselt nende eelarve pidamise harjumuste kohta ning täiendavalt viisime ka Raha24 klientide seas läbi sarnase küsitluse, kus osales kokku 362 vastanut.

Uuringute tulemusted olid mõnevõrra erinevad, kuna tegemist oli erinevate sihtrühmadega. Nordstati andmetel ei planeeri ligi 50% vastanutest oma eelarvet ning kõige kehvemad planeerijad on noored vanuses 18-29 ja üle 50-aastased inimesed. Vastupidiselt aga eelarvestab oma sissetulekuid ja väljaminekuid tervelt 66% 30-39-aastastest, selgus uuringust.

Raha24 poolt läbi viidud küsitluse tulemusel selgus, et kõige enam suudavad raha kõrvale panna 45-54 vanused inimesed. Kuid ka 35-44 aastased on usinad säästma ning 25-34 aastased jäävad esimesest kahest vanusegrupist vaid paari protsendiga alla.

“Eelarve planeerimise vanuseline erinevus tuleneb suuresti taustsüsteemist – noored ei pea veel vajalikuks või ei oska eelarvet koostada. Nende sissetulekud on kesisemad ning võimalused suuremateks väljaminekuteks väiksemad. Vanematel inimestel jällegi puudub harjumus,” ütles uuringu tellinud Raha24 kaubamärgiga laenu pakkuva ettevõtte BB Finance OÜ juhatuse liige Urmo Kokmann.

Raha24 poolt läbi viidud küsitluse põhjal selgus, et ligi 79% klientidest planeerib oma eelarvet ning suudab raha veidi kõrvalegi panna. 37% vastanutest andis teada, et suudab igakuiselt säästa kuni 100 € ning ligi 30% suudab kuus säästa isegi 500 €. Märkimisväärne on ka fakt, et ca 4% Raha24 klientidest säästab 1000 € ja enamgi.

Kulude planeerimisel peeti kõige populaarsemaks põhjuseks säästmist igakuiseks toimetulekuks ning pere üleval pidamiseks. Sellele järgnevad eesmärgid säästmiseks on kodu ostmine ja/või remontimine, reisimine ning võlgade tagasi maksmine.

Eelarve planeerimisel peavad ligi 60% oma matemaatilisi oskusi väga heaks ning kasutab eelarvestamiseks peast kalkuleerimise meetodikat. Vähem populaarsemad on tšekkide kogumine ja kirjalike märkmete tegemine ning exceli tabeli pidamine. Üllataval kombel vaid 9% kasutab panga poolt pakutavaid rahaplaneerimise lahendusi ning veelgi väiksem osa kasutab eelarvestamise äppe, mis on loodudki selleks, et mugavalt ja lihtsalt kulusid planeerida ja nendest ülevaadet saada.

Naine ostukäruga

Uurisime Raha24 klientidelt ka hinnangut, millistelt kulutustelt oleks võimalik kõige enam raha kõrvale panna. Peaaegu võrdselt jagunes see kahe vastuse variandi vahel, milleks olid ostude planeerimiseks ostunimekirja kasutamine ning väljas vähem söömine ja kodus rohkem söögi tegemine. Populaarsuselt jagunesidki vastused järgmiselt:

ostunimekirja kasutamine (44%)

söön vähem väljas ja teen kodus rohkem süüa (43%)

kulutan vähem riietele ja ilutoodetele (38%)

käin vähem peol, kinos, teatris (32%)

otsin reisimisekssoodsamaid pakkumisi (24%)

vahetan üürikorteri soodsama vastu (7%)

planeerin müüa maha oma auto ning sõidan ühistranspordiga, rattaga või käin jala (6%)

Lisaks eelnevale uurisime, millal viimati võeti tarbimislaenu. Valdav enamus vastas kuni pool aastat tagasi (76%), võrdselt vastati kuni aasta tagasi (10%) ning rohkem kui aasta tagasi (10%). Väike osa vastanuid ei ole aga kunagi laenu võtnud (2%).

Resümeerides eelnevat võib öelda, et Raha24 kliendid on pigem üle keskmise tublidusega säästjad, kes vajadusel ei häbene ka tarbimislaenu võtta. Oma igakuist toimetulekut vähemalt üritatakse parendada tehes seda esmajärgus talje ümbermõõdu või kehakatete arvelt.


Veel samadel teemadel

Intress 2% kuus

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Kuutasu
0 €