Kliendiuuring - Kuidas eriolukord igapäeva elu mõjutanud on?

Kliendiuuring - Kuidas eriolukord igapäeva elu mõjutanud on?

13. märtsil 2020 kuulutati Eestis välja üleriigiline eriolukord, mis tõi endaga kaasa hulgaliselt erinevaid piiranguid. Oleme tänaseks elanud enam kui kuu olukorras, mis on olnud laastav ja raske paljude jaoks ja seda mitte ainult majanduslikult vaid ka emotsionaalselt tuues endaga kaasa ebakindluse tuleviku suhtes. Soovides aru saada, kuidas Raha24 klientide elu eriolukorrast mõjutatud on, millised muutused juba on toimunud, kuidas tulevikku tajutakse ja mida meie kui krediidiandjad saaksime oma klientidele pakkuda, viisime aprilli alguses läbi kliendiuuringu.

Küsisime, kuidas on eriolukord mõjutanud nende majanduslikku seisu, tööelu ning mida nad kavatsevad teha, kui eriolukorra piirangud ametlikult lõpetatakse. Uuringus osales kokku 513 inimest, kellest 59% olid naised ning 41% mehed.

Eriolukord on tekitanud hirmu tuleviku suhtes

Palusime inimestel anda hinnangu, kuidas on eriolukord mõjutanud nende enesetunnet ja kui suurt hirmu tuntakse tuleviku ees. 46% vastanutest tunnistasid, et nad on keskmiselt hirmul, ent suudetakse arvestades olukorda säilitada siiski rahulikku meelt. 35% ei tunne üldse hirmu, kuid püüavad hoida end aeg-ajalt päevauudistega kursis. 17% vastanutest on aga väga hirmul nii enda, kui oma lähedaste tervise ning tuleviku pärast. Vaid 2% märkisid, et elavad oma elu edasi tavapärases rütmis hirmu tundmata. 49% inimestest väldivad praegusel ajal avalikke kohti, kuid töötatakse oma töökoha füüsilises asukohas edasi. Eriolukorra kehtestamisest alates on ligi 18% viibinud rangelt koduses karantiinis. 17% töötavad küll kodustes tingimustes, aga käiakse eriolukorrast sõltumata ka poes ja väljas sportimas. 8% vastanutest leiab, et eriolukord ei ole nende käitumist muutnud.

Suurel osal inimestest on tänaseks siiski säilinud töökoht

Lisaks inimeste üldisele enesetundele uurisime, kuidas on eriolukord mõjutatud tööelu. 38% juhtudest vastati, et käiakse jätkuvalt tööl töö füüsilises asukohas, 21% on jätkanud tööd vähendatud tööaja ja/või töötasuga ning 12% teeb tööd kodustes tingimustes. Siinkohal on hea meel tõdeda, et ligi 50% vastanutest saavad tööd jätkata ilma suuremate muutusteta ning üle 70% vastanutest jätkub töötamise võimalus. Ülejäänutest 12% on kas sundpuhkusel või haiguselehel ning 5% on tänaseks kahjuks koondatud.

Sissetulekud on vähenenud ja kindlustunne on kahanenud

Kui valdavalt on töökoht säilinud, siis töötasu muudatused on puudutanud suuremat hulka inimestest, ehk 46% on sissetulek täna võrreldes eelnevaga vähenenud. 7% oma senise sissetuleku kaotanud ja ollakse silmitsi täiesti uue olukorraga. 2%-l on sissetulekut küll vähendatud, kuid ollakse leidnud endale lisatöö. 38% vastanutest on sissetulek säilinud kriisieelsena. 62% vastanutest tunnistasid, et nad ei tunne end tuleviku osas eriti või mitte üldse kindlalt, mis iseloomustab hästi kõnekalt hetkeolukorda.

Kommentaaridena toodi veel välja järgmist:

  • Vanemahüvitise lõppemisel on tööle naasmine riskantne

  • Üks pereliikmetest on kaotanud sissetuleku, tekitades perele finantsilisi raskusi

  • Hetkel on kõik hästi, kuid järgmine kuu on teadmatus

  • On tekkinud lisakulu, kuna abistan pereliikmeid või sõpru, kes on kaotanud sissetuleku täielikult

  • Tänu koondamisele ning töötukassa abirahadele läheb hetkel väga hästi, aga pikema tuleviku osas ei oska veel hinnangut anda

Unistatakse kaubanduskeskuste ja kohvikute külastamisest

Kuna kriis on muutnud väga lühikese ajaga inimeste igapäevaelu, siis uurisime, kuidas on mõjutatud inimeste ostlemis- ja käitumisharjumused ning mida plaanitakse esimesena ette võtta, kui eriolukord lõpeb. 41% vastanutest on praeguseks mõned planeeritud ostud teadmata ajaks edasi lükanud oodates olukorra paranemist. 14% on varunud koju tavapärasest suurema koguse pika säilivusajaga toiduaineid ning esmatarbekaupu ning vaid 10% on vahetanud poodides füüsiliselt käimise e-poodides käimise vastu. 35% tunnistasid, et käivad endiselt avatud poodides ise kohal laskmata kriisist ja liikvel olevast viirusest ennast häirida. Üle poolte ehk 63% vastanutest sooviks eriolukorra lõppedes esmalt pere ja sõpru külastada ning 23% läheks lihtsalt välja sööma või teatrisse või kinno. 7% vastanutest sooviks külastada kaubanduskeskuseid ning 7% läheks esimesel võimalusel reisima. Lisaks mainiti, et soovitakse kiiremas korras oma laenukohustused ära tasuda, et tulevikus ebasoodsat olukorda vältida.

Krediidiandjalt oodatakse personaalset lähenemist.

Palusime oma klientidel vabas vormis tagasisidena oma mõtteid jagada, et kuidas krediidiandjad võiksid oma kliente aidata, kui on tekkinud finantsraskused. Vaieldamatult osutus kõige populaarsemaks ettepanekuks saada maksepuhkust ilma intressita ja seda kuni kuueks kuuks. Populaarsuselt järgmisena tehti ettepanek osamakseid vähendada ning vastavalt laenuperioodi pikendada. Teiste soovide hulgast kerkisid esile ka ettepanekud vähendada laenu intressi, võlgnevuse tekkimisel viivise kaotamine eriolukorra ajaks ning personaalsed lähenemised vastavalt kliendi rahalisele olukorrale. Siinkohal on meil hea meel meelde tuletada, et Raha24 pakub juba täna personaalset laenunõustamist helistades laenunõustaja numbrile 511 9519.

Kokkuvõttes, on rõõm tõdeda, et suurel hulgal Raha24 klientidel läheb vaatamata eriolukorrale siiski pigem hästi, töökohad on säilinud, kuigi töötasus ollakse kaotanud. Tuleviku suhtes on palju ebakindlust ning teadmatust, mis üllatused ja muutused veel varuks võivad olla. Meilt, kui krediidiandjalt oodatakse mõistvat ja personaalset lähenemist, maksepuhkust keeruliseks perioodiks, ning intresside alandamist. Kinnitame, et kõiki ettepanekuid kaalutakse ning võimalusel töötame välja kliendile parimad lahendused, mida antud olukorras pakkuda saame.


Veel samadel teemadel

Intress 2% kuus

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Kuutasu
0 €