Digiturvalisus: mida sellest teadma peab?

#Varia

Digiturvalisus: mida sellest teadma peab?

Erinevad digiseadmed koos internetiga ümbritsevad meid igapäevastes tegevustes järjest rohkem. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et loomuliku osana meie elust on kõik vajalikud tarkused ammuilma omandatud, on siiski teemasid, mille puhul võib nentida fakti - kordamine on tarkuse ema!

Raha24 paneb taaskord teadlikkuse kasvatamisele õla alla ning käib üle kõik olulised nõuanded, mida digiturvalisuse teemadel “une pealt” teadma peaks. Loe ning mõtle kaasa, kas on neis ehk midagi sellist, mida varem ei teadnud, kuid võiks kasutusele võtta!

Sotsiaalmeedias varitsevad ohud - kuidas end kaitsta?

Erinevad internetis kasutatavad suhtlusplatvormid on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks, sest oleme harjunud läbi nende kajastama oma toimetusi ning mõtteavaldusi. Sotsiaalmeedia muudab inimestevahelise suhtlemise lihtsamaks, andes ülevaate jälgitavate inimeste üldisest käekäigust, kuid on siiski mõned ohud, mida tuleks endaga seotud info jagamisel silmas pidada.

Mistahes tundliku info jagamine veebis peaks olema erilise tähelepanu all. Nimelt ei tasu oma eraelu kohta jagada sellist infot, mille puhul võib ette tulla, et pahatahtlikud inimesed vabalt kättesaadavaid andmeid omakasu eesmärgil kurjasti ära kasutada sooviksid. Andmete avaldamisel tuleks leida võimalus hoiduda järgneva jagamisest: kodune aadress, intiimsed fotod iseendast või oma alaealistest lastest, töökoha spetsiifilised andmed ja info, mis on üldiselt mõeldud vaid lähedasema pere - ning sõprade ringi jaoks.

Esimene samm oma andmete kaitsmiseks on seega vaadata üle oma profiili kaudu jagatav info. Järgmine meede, mis eelkõige sotsiaalmeedia kaudu levitatava info piiramiseks ellu kutsutud, on tuntud privaatsussätetena. Nimelt on oma profiili alt võimalik valida sobiv seadistus, mis teeb andmed kas osaliselt või täielikult nähtavaks vaid määratud isikute jaoks. See tähendab, et kogu profiil ei pea olema vabalt nähtav kõikidele, kes sellele uudishimulikke pilke suunavad, vaid ainult soovitud isikutele kindla sõbralisti piires. See on kõige turvalisem viis teha kindlaks, et kõrvalised isikud tundlikule infole ligi ei pääse.

Kui kerge on langeda netikelmuse ohvriks?

Kaupade müük ning vahendusteenused (tuntud kui tellimuskaup) on erinevates internetikeskkondades muutunud uueks normaalsuseks. Arvutiekraani tagant on paraku keeruline hinnata, kas tehingu teine pool on usaldusväärne või mitte. Pimesi usaldamine ei ole kuigi mõistlik tegevus, sest see võib kurjasti kätte maksta - on oht jääda ilma nii rahast kui ka tellitud kaubast!

Veebis ostlemise puhul aitab end kelmuste eest kaista järgnevate turvameetmete rakendamine:

  • enne tehingu vormistamist uuri Google otsingu abil inimeste varasemaid kogemusi, sealt võib nii mõndagi põnevat välja kooruda, mis hoiatab ebausaldusväärse tehingupoole eest;

  • eraisikuga tehtavate tehingute peaks kutsuma ettevaatlikkusele asjaolu, kus müüja ning makse saaja andmed erinevad - küsi põhjust;

  • eraisikute vahel tehtud ostutehingu puhul puudub müüjal kohustus kauba vahetamiseks või tagasiostuks. Seetõttu soovitame veenduda kauba sobivuses enne ostu sooritamist või veelgi parem, eelistada käest-kätte tehtavat müügitehingut;

  • tundmatust e-poest(eriti välismaisest) kauba ostmisel veendu enne ostu sooritamist ettevõtte valiidsuses;

  • kohalike e-poodide/teenusepakkujate osas tasub enne tehingu tegemist veenduda, et need ei oleks sattunud Tarbijavaidluste komisjoni musta nimekirja SIIN.

Nutiseadmete kasutamise ABC

Nutiseadmed ei ole tänapäevases kasutuses enam ammu haruldus. Isegi vanemaealise elanikkonna seas võib piltlikult igal teisel olla kasutamiseks nutitelefon või tahvelarvuti. Täpselt samuti kui iga teise internetti kasutava seadme puhul, on ka nende puhul paslik välja tuua reeglid, mida digiturvalisuse teemasid puudutades silmas peaks pidama.

Ekraanilukk/mitmetasandiline autentimine (biomeetria) on mõeldud selleks, et isiklikud seadmed ei langeks võõraste inimeste kätte. Oleme harjunud nutiseadmetesse salvestama isikikke andmeid, mis võivad kõrvaliste isikute kätte sattudes palju pahandust tekitada.

Kasuta seadmes alati kõige värskemat tarkvara, et tagada selle tõrgeteta töö. Kõige värskemad uuendused võiksid olla seadmes alati aktiveeritud, et tehniline seisukord ning turvanõuded vastaksid igas aspektis tootjapoolsetele nõutele. Enamasti on kõik allalaadimiseks avaldatud uuendused tehtud kindla põhjusega!

Ühiskasutatavates seadmetes, näiteks tahvelarvutis, logi oma isiklikult kontolt alati välja, et vältida kõrvaliste pilkude langemist isiklikele andmetele. Kuigi kasutaja andmed ning paroolid on mugav seadistada automaatse sisselogimise peale, ei ole see alati hea mõte, sest nii võib sattuda ainult isiklikuks teadmiseks mõeldud info, näiteks privaatsed vestlused, kõrvaliste isikute valdusesse.

Andmete varundamine võimaldab seadme kasutajal pääseda seal talletatud infole ligi ka pärast selle kaotamist või varguse ohvriks langemist. Hea võimalus andmete säilitamiseks on mõni pilvekeskkond, kuhu pääseb ligi kasutajainfo alusel kõikide seadmete kaudu. Pildid ning telefoni salvestatud kontaktid on vaid jäämäe tipp, mille kaotamise järel võib meel üsna mõru olla.

Paroolid ning muu kasutajainfo jäägu ainult isiklikuks kasutuseks!

Isiklikud kasutajakontod ning nende sisselogimise info on kohustuslik hoida enda teada, et keegi teine seal peituvaid andmeid omakasu eesmärgil ära ei saaks kasutada. Kuigi paroolid on mugav salvestada arvuti või nutiseadme mälusse automaatseks sisselogimiseks, tasub jälgida, et see seadistus oleks valitud üksnes personaalseks kasutamiseks mõeldud tehnika puhul.

Iseäranis oluline on seda põhimõtet järgida pangaandmete kasutamise puhul, kuna tagajärjed võivad olla majanduslikus mõttes laastavad. Eriti ettevaatlik tasub olla e-maili teel laekuvate päringute või kummaliste telefonikõnede puhul, kus petuskeemid andmete edastamise palvetega laialt levinud on.

Sama kategooria alla võib liigitada samuti krediitkaartidega seotud pettused, sest need on üsna levinud viisid inimeste usaldusele mängides omakasu saada. Juhul, kui märkad oma arvel kahtlaseid tehinguid, teavita nendest koheselt panka. Piisava reageerimiskiiruse korral on tehinguid võimalik tagasi pöörata ning sellega suurem rahaline kahju ära hoida! Samuti tuleks hoolega jälgida, kuhu ning mis eesmärgil ükskõik, millist oma krediitkaardiga seotud infot (kaardi numbreid või paroole) jagada.

Lastega seotud ohud digiturvalisuse valdkonnas! Mida silmas pidada?

Lapsed ja digiseadmete kasutamine on üsna lai, kuid riskide käsitlemise seisukohast oluline valdkond. Eeldatakse, et pere pisemate puhul on erinevate ohtude teadvustamine ning miinimumi viimine lapsevanemate vastutusvaldkond. Seetõttu soovime ka seda teemat põgusalt puudutada ning anda mõned soovitused, mis on tähelepanu igati ära teeninud.

Kõik turvalisusega seotud reeglid on laste puhul samuti aktuaalsed ning soovitused ei erine kuigi palju sellest, mida tuuakse välja täiskasvanute puhul. Põhiline erinevus seisneb selles, et eriti nooremate internetikasutajate puhul peab teadlikkuse kasvatamisel suurema töö ära tegema vanemate eeskuju. See tähendab, et vanemlik kontroll isiklike andmete jagamisel ning muudes turvakaalutlustes on kõikides eelpool mainitud aspektides omal kohal.

Internetiga seonduvatest ohtudest rääkides peetakse üheks sagedamini esinevaks probleemiks laste ja noorte seas nutisõltuvust. Oma olemuselt tähendab selline sõltuvus interneti ning nutiseadmete liigkasutamist, mis üllatavalt kiiresti võib hakata segama igapäevaelu. Nutisõltuvus ei hüüa tulles - piira oma lapse viibimist ekraanides enne, kui on hilja ning tuleb tegeleda tõsiste tagajärgedega!

Kuigi internet ei ole keskkonda silmas pidades käega katsutav, tuleb ka seal suheldes kinni pidada samadest suhtlemise normidest nagu tavaelus! Kuigi virtuaalmaailmas võimaldatav anonüümsus võib tunduda ahvatlev, ei tasu sellest hoolimata teisel pool ekraani viibivate suunas loopida sõnu, mida sülg suhu toob. Internetis on kiusamine kahjuks päris levinud, kuid sellele osatakse üha rohkem tähelepanu pöörata!


Veel samadel teemadel

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Kuutasu
0 €
Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Sulle pakutavatest tingimustest!