Teenuste hinnad

Teavitame iga tehingu korral klienti kõikidest lepingu tingimustest ja kuludest


TeenusHind
Konto avamine0 €
Kontohaldustasu0 €
Laenukindlustus0 €
Intressimäär aastasalates 2,9 %
Lepingutasu alates 3,5 %
Määra ise laenutasu lepingutasu0 €
Ülelaekumiste ning tagasikannete teenustasu3,50 €
Tõendite, kinnituste väljastamise tasu3,50 €
Kiirmakse teenustasu15 €
Krediidireitingu kordusanalüüsi tasu24 €
Lepingu muutmise tasu6 %
SMS`i saatmine lühinumbrile 12410,96 €*

BB Finance OÜ-l on õigus nõuda sissenõudmiskulude hüvitamist lepingu kehtivuse ajal 5,00 € iga võlgnetava makse kohta ning peale lepingu lõppemist 30,00 – 50,00 € sõltuvalt võlasummast. Lisaks sissenõudmiskulude hüvitise määra ületava kahju hüvitamist, kui sissenõudmistoimingud on olnud erakordselt keerukad.

* Välismaal lisandub paketipõhine välisriigist Eestisse saatmise SMS hind.